Zarejestruj się

Regulamin

I
Przedmiotem aukcji są współczesne dzieła sztuki,obiekty rzemiosła artystycznego i wzornictwa przemysłowego powierzone przez klientów oraz stanowiące własność Organizatorów aukcji.
Każdy obiekt wystawiony na aukcję posiada zdjęcie, opis i cenę wywoławczą.
Opisy obiektów i ceny wywoławcze mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
Do wylicytowanej ceny po zakończeniu aukcji doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%.
Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

II
Aukcjom ON-LINE nie towarzyszy katalog w formie drukowanej.
Wszystkie obiekty prezentowane są w internecie na stronie organizatorów aukcji, ewentualnie na nośnikach danych typu CD-ROM.
Cały przebieg aukcji odbywa się wyłącznie w Internecie i trwa dwa dni.
Dopuszczalne są zgłoszenia telefoniczne oraz wcześniejsze zgłoszenia nadesłane pocztą elektroniczną. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt mailowy: miejscenalisty@gmail.com
Kontakt telefoniczny: 0601150018

III
Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które zarejestrują się w systemie aukcyjnym – na stronie internetowej.
Organizatorzy nie wymagają od uczestników aukcji wpłaty wadium. Osoby niezarejestrowane mogą jedynie obserwować przebieg licytacji.
Celem zapewnienia prawidłowej identyfikacji licytujących, osoby rejestrujące się zobowiązane są do podania aktualnych danych kontaktowych oraz
wyrażają zgodę na dokonanie weryfikacji danych, np. poprzez kontakt telefoniczny.

Organizatorzy aukcji gromadzą informacje o użytkownikach jedynie w celu nawiązania kontaktu, w związku z prowadzonymi aukcjami . Jednocześnie
mają państwo gwarancję,że dane podane nie zostaną nikomu ujawnione lub wykorzystane do innych celów.
Każdy zarejestrowany użytkownik pozostaje anonimowy.
Organizatorzy aukcji udostępniają każdemu użytkownikowi możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

IV
Złożenie oferty licytacyjnej przez Internet jest wiążące, w takim samym stopniu jak dzieje się to na tradycyjnej aukcji. W przypadku rezygnacji z
dokończenia transakcji kupna lub unikania kontaktu, organizatorzy mają prawo podjąć stosowne działania, a w szczególnych przypadkach dochodzić
swoich praw przed sądem.

V
Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z udziałem w Aukcji ON-LINE, spowodowane przez czynniki leżące poza ich zasięgiem, w szczególności za awarie łączy internetowych lub telefonicznych – krajowych lub międzynarodowych, bądź tez innych awarii sprzętu, których Organizator nie są właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.

VI
Aukcja prowadzona jest przez – aukcjonera-komputer.
Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) wynosi 100 zł.
Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę w określonym czasie trwania aukcji.
W przypadku zgłoszenia kilku ofert, decydujący jest czas napłynięcia zgłoszenia do aukcjonera. Przyjęta zostaje oferta tego użytkownika, który pierwszy wyświetlił się na ekranie komputera na stronie prowadzonej aukcji.
Informacja o tym kto prowadzi licytację danego obiektu jest potwierdzona komunikatem na stronie aukcji
Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.
W przypadku braku ofert kupna istnieje możliwość zakupu obiektu poniżej ceny wywoławczej
Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena wywoławcza, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 3 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy.

VII
Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu obiekt przepada co oznacza,że może zostać wystawiony do kolejnej licytacji podczas kolejnej aukcji i zostać sprzedany lub może zostać sprzedany osobie która w drugiej klejności zalicytowała najwyżej.
Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty w wyznaczonym terminie.
VIII
Organizatorzy aukcji dają gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.Nie ponoszą odpowiedzialności za plagiat.

IX
Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Organizatorzy aukcji są zobowiązani do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Odbiór

Następnego dnia po zakończeniu aukcji,skontaktuję się z Państwem telefonicznie lub mailowo .
Zostaną wówczas ustalone formy płatności i sposób odbioru wylicytowanych prac.
Transport dzieła sztuki pokrywa galeria. Transportu dokonuje firma przewozowa , a koszt nadania przesyłki funkcjonuje według cennika danej firmy przewozowej.
Istnieje możliwość odbioru indywidualnego danego dzieła.

Płatność
Opłatę za wylicytowany obiekt można dokonać przelewem na konto lub osobiście przy odbiorze obiektu. Istnieje możliwość indywidualnego spotkania.
Do wszystkich wylicytowanych pozycji należy doliczyć 10% opłaty organizacyjnej.
Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni roboczych, po zakończeniu aukcji i tym samym dokonać aktu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Umowę kupna sprzedaży otrzymujecie państwo drogą mailową w dniu zakończenia aukcji, podpisujecie ją osobiście i odsyłacie ją drogą pocztową ( priorytet). Istnieje możliwość przesłania skanu podpisanej umowy, z potwierdzeniem wypełnienia umowy i tym samym nabycia obiektu.

Organizatorzy zapewniają, że przez 5 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji i zarejestrowania należności na koncie, wpłacona kwota pozostaje zablokowana
Jest to zabezpieczenie dla kupującego, na wypadek zwrotu wylicytowanego obiektu.
Płatność na konto – podajemy DANE:
Firma Stricte Magda Melak
ul. Orfeusza 2
02-874 Warszawa
MBANK

W tytule przelewu prosimy podać nazwę aukcji (np.1 aukcja sztuki kobiet) oraz numery lub numer pozycji.

Zgłaszanie ofert poaukcyjnych
Po zakończeniu aukcji, dla państwa wygody macie możliwość złożenia oferty po aukcyjnej. Obiekt może zostać sprzedany z niższą ceną w następujących przypadkach;
– osobie która jako druga najwyżej wylicytowała obiekt
-osobie która w momencie braku zainteresowania przez drugiego licytującego chce podać nową cenę nie niższą nić 80% wartości obiektu.W przypadku obiektów niesprzedanych, można podać ofertę na poziomie ceny wywoławczej lub zgłosić propozycję niższej ceny. Oferta warunkowa nie powinna być niższa niż 80% ceny wywoławczej.

Zgłoszenie warunkowe podlega negocjacjom z właścicielem obiektu.

Kontakt
Firma Stricte Magda Melak
ul. Orfeusza 2
02-874 Warszawa
tel 601 15 00 18
mail: miejscenalisty@gmail.com

Zapisz się do newslettera

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

FacebookInstagram